Briza moet blijven!

Briza speelt al 25 jaar haar maatschappelijke, educatieve musicals met succes voor jeugd en jongeren. De laatste 7 jaar ook specifieke, op senioren gerichte programma’s. Haar (jeugd)voorstellingen zijn breed toegankelijk en bedoeld als opstap naar latere zelfstandige cultuurparticipatie! Help nu Briza! Hoe meer ondertekenaars hoe sterker we staan!

https://brizamoetblijven.petities.nl