Bestuur

De Bestuursleden van Muziektheater Briza:

jan van Alphen

Dhr. Jan (M.A.) van Alphen, voorzitter van Briza
Voormalig (financieel) ambtenaar bij de gemeente Den Haag

Eline Schiebroek
Mevr. Mr. (E.J.) Eline Schiebroek, secretaris van Briza
Lawyer at the Benelux Office for Intellectual Property

Tjebbo Kessler
Dhr. Drs. (H.) Tjebbo Kessler, penningmeester van Briza
Kessler Consult (Business Development en Bedrijfsfinanciering voor het MKB). Daarnaast is hij docent aan de Hogeschool Amsterdam

Peter van Kuijk
Dhr. (P.C.) Peter van Kuijk, bestuurslid bij Briza
Voormalig technisch keuringsambtenaar, coördinator projectinhoud en voortgangsbewaking, coördinator management brandweer en rampenbestrijding, Projectleider bij Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding.

JanErik
Dhr. (J.E.) Jan Erik Noske, is Directeur van Briza
Musicus/componist en directeur van het Zeeheldentheater te Den Haag