Doelstellingen

Kernactiviteit van de organisatie:

Caja's

Het maken en uitvoeren van professionele, educatief/maatschappelijke muziektheater-voorstellingen; het stimuleren van het bezoek aan genoemde voorstellingen door jeugd, jongeren en ouderen; het bevorderen van wederzijds begrip tussen bevolkings-groepen (Zie de bijgaande statuten).