Steun Stichting Briza

ANBI gegevens Steun Briza met uw gift De financiering van de activiteiten van Briza komt deels van donaties van particulieren, fondsen en bedrijven. Graag informeren wij u over hoe u onze activiteiten kunt steunen met uw gift, en over de voordelen die het u geeft. Culturele ANBI-instelling Briza is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Briza aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2012 is een nieuwe Geefwet in werking die het voor particulieren en bedrijven interessanter heeft gemaakt om aan culturele instelling een schenking te doen. Voor de donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Doneren als particulier aan een culturele ANBI-instelling Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift met een multiplier van 25 procent verhogen. Dit houdt concreet in dat de belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken (wanneer u bijvoorbeeld € 1.000 schenkt, kunt u € 1.250 van uw inkomen aftrekken). Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier. Wanneer u een periodieke schenking met Briza afspreekt, dan kunt u optimaal gebruik maken van de Geefwet en de multiplier. Periodieke giften zijn van 2012 tot en met 2017 volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Doneren als onderneming aan een culturele ANBI-instelling Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming is vanaf 2012 verhoogd tot 50 procent van de fiscale winst, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50 procent, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht. Er geldt geen minimum bedrag om voor deze regeling in aanmerking te komen, de niet-aftrekbare drempel is per 2012 komen te vervallen. Voor meer informatie betreffende giften en donaties aan Briza kunt u contact opnemen met Jan Erik Noske (jenoske@gmail.com). Meer informatie over de Geefwet kunt u vinden op de site van de Belastingdienst. ANBI gegevens De officiële naam Stichting Briza Het fiscaalnummer 88 IBAN NL69 RABO 0130628131 Contactgegevens Stichting Briza Trompstraat 340 2518bt Den Haag Telefoon: 070 3992222  

  • Briza maakt en speelt allerlei bijzondere bijzondere voorstellingen voor jong en oud met belangrijke maatschappelijke thema's die zorgen voor verbroedering en een meer leefbare wereld.
  • Briza speelt op scholen, in het theater en voor ouderen in zorginstellingen
       

Dinsdag 16 juni

13:22:20