Pandora-Produkties

pandora logo  Geluidsstudio

Pandora-Produkties (VOF) beheert de geluidsstudio achter in het theater waar o.a. CD’s en DVD’s geproduceerd worden (Haya studio). Daarnaast verzorgt en onderhoudt zij alle techniek in het Zeeheldentheater (licht, geluid, video, zenders/ontvangers, beamers etc.).
Pandora-Produkties neemt CD’s op voor o.a. het wereldmuzieklabel Pan Records.

Contact: Jan Erik Noske (0626334397)
jenoske@gmail.com